Frans
Zwitsers
Engels
Chinees

Op 1000000 niveau, de langste sequentie (16612) gebeurt voor SEED = 29 en EMBED = 13.
244 andere stellen bereiken dat niveau

Geen oplossing voor SEED > 108

Voorbeeldje

samen met
 "samen met
  "samen met
   "samen met
    "samen met
     "samen met
      "samen met
       "samen met
        "samen met
         "samen met
          "samen met
           "samen met
            "samen met
             "samen met
              "samen met
               "samen met
                "samen met
                 "samen met
                  "samen met
                   "samen met
                    "samen met
                     "samen met
                      "samen met
                       "samen met
                        "samen met
                         "samen met
                          "samen met
                           "samen met
                            "samen met
                             "samen met
                              "samen met
                               "samen met
                                "samen met
                                 "samen met
                                  "samen met
                                   "samen met
                                    "samen met
                                     "samen met
                                      "deze frase heeft drieendertig letters"
                                     telt deze frase vijfenzeventig letters"
                                    telt deze frase honderddrieentwintig letters"
                                   telt deze frase honderdeenenzeventig letters"
                                  telt deze frase tweehonderdnegentien letters"
                                 telt deze frase tweehonderdeenenzeventig letters"
                                telt deze frase driehonderddrieentwintig letters"
                               telt deze frase driehonderdzeventig letters"
                              telt deze frase vierhonderdeenentwintig letters"
                             telt deze frase vierhonderdvierenzeventig letters"
                            telt deze frase vijfhonderdtwintig letters"
                           telt deze frase vijfhonderddrieenzeventig letters"
                          telt deze frase zeshonderdvierentwintig letters"
                         telt deze frase zeshonderdzeventig letters"
                        telt deze frase zevenhonderdachttien letters"
                       telt deze frase zevenhonderdeenenzeventig letters"
                      telt deze frase achthonderddrieentwintig letters"
                     telt deze frase achthonderdzeventig letters"
                    telt deze frase negenhonderdnegentien letters"
                   telt deze frase negenhonderddrieenzeventig letters"
                  telt deze frase duizend zeventien letters"
                 telt deze frase duizend vierenzestig letters"
                telt deze frase duizend honderdtwaalf letters"
               telt deze frase duizend honderdzevenenzestig letters"
              telt deze frase duizend tweehonderdzevenentwintig letters"
             telt deze frase duizend tweehonderdtachtig letters"
            telt deze frase duizend driehonderdachtendertig letters"
           telt deze frase duizend driehonderdachtennegentig letters"
          telt deze frase duizend vierhonderdzesenvijftig letters"
         telt deze frase duizend vijfhonderdzeven letters"
        telt deze frase duizend vijfhonderdvijfenzestig letters"
       telt deze frase duizend zeshonderdachttien letters"
      telt deze frase duizend zeshonderdzesenzeventig letters"
     telt deze frase duizend zevenhonderdvijfendertig letters"
    telt deze frase duizend zevenhonderdzevenennegentig letters"
   telt deze frase duizend achthonderdzevenenvijftig letters"
  telt deze frase duizend negenhonderdnegen letters"
 telt deze frase duizend negenhonderdnegenenzestig letters"
telt deze frase tweeduizend zeventien letters

Last update 2014-12-09